donatebanner1
dadatan

    วงจรเร็กติไฟร์เออร์ หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า วงจรเรียงกระแส วงจรนี้จะทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยจะใช้ไดโอดเป็นอุปกรณ์หลักของวงจร ซึ่งชนิดของไดโอดที่นิยมนํามาใช้คือ ชนิดซิลิกอน วงจรเร็กติไฟร์มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

เร็กติไฟเออร์ครึ่งคลื่น (Half Wave Rectifier)
เร็กติไฟเออร์เต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแทปกลาง (Full Wave Rectifier by Center-tapped Transformer)
เร็กติไฟเออร์เต็มคลื่นแบบบริดจ์ ( Full Wave Bridge Rectifier)

 

เร็กติไฟเออร์ครึ่งคลื่น (Half Wave Rectifier)

       จะเป็นวงจรที่ทำหน้าที่ตัดเอาแรงดันไฟสลับที่ป้อนเข้ามาอาจเป็นครึ่งบวกหรือครึ่งลบแล้วแต่การจัดวงจรไดโอด แรงดันที่ส่งออกเอาท์พุทจะเป็นช่วงๆ คือช่วงมีแรงดันและช่วงไม่มีแรงดันสลับกันไป วงจรประกอบด้วยไดโอดตัวเดียว การทำงานของวงจร ไฟกระแสสลับจะมาปรากฏที่ขาแอโนด โดยไดโอดจะยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียว คือช่วงที่ได้รับไบอัสตรง ดังนั้นวงจรจะมีกระแสไหลเพียงช่วงบวกของไฟสลับเท่านั้น ถ้าช่วงลบจะไม่มีกระแสไหล แรงไฟตรงที่เอาท์พุทนี้ยังนำไปใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ เพราะเป็นไฟตรงที่ไม่เรียบพอ (Pulse D.C) จึงต้องมีการกรอง (Filter) ให้เรียบโดยใช้ตัวเก็บประจุทำหน้าที่กรอง

4901 3 99p i1

 

เร็กติไฟเออร์เต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแทปกลาง (Full Wave Rectifier by Center-tapped Transformer)

    วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น จะสามารถเรียงแรงดันไฟสลับให้ออกเอาท์พุทได้ทั้งช่วงบวกและช่วงลบของแรงดันไฟสลับที่ป้อนเข้ามาที่อินพุทของวงจร โดยไม่มีส่วนใดของแรงดันไฟสลับถูกตัดทิ้งไป ลักษณะของวงจรจะใช้ไดโอด 2 ตัว ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟสลับเป็นสัญญาณไฟตรงโดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีแท็ปกลาง (Center Trap) ทำหน้าที่แบ่งเฟสให้เกิดการต่างเฟสกัน 180 องศา ระหว่างสัญญาณที่ออกจากส่วนบนและส่วนล่างของขดทุติยภูมิของหม้อแปลงเพื่อให้ไดโอดทั้ง 2 ตัวสลับกันทำงาน ดังนั้นวงจรจึงสามารถจ่ายกระแสได้เรียบและสูงกว่าวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น

137s088 p14

 

เร็กติไฟเออร์เต็มคลื่นแบบบริดจ์ ( Full Wave Bridge Rectifier)

     เป็นวงจรที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของวงจร เรียงกระแสแบบมีแทบกลางนั่นเองครับ ซึ่งมีราคาที่ข้อนข้างแพง และอีกอย่างคือใช้ไดโอดนำกระแสครั้งละตัวทำให้ต้องทำงานอย่างหนัก วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ จะประกอบไปด้วยไดโอด 4 ตัว ต่อในลักษณะแบบบริดจ์

     ในช่วงครึ่งคลื่นแรกถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขั้วบนของหม้อแปลงเป็น [+] ทำให้ไดโอด D2 และ D4 ได้รับการไบอัสตรง เข้าสู่สภาวะนำกระแส กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไดโอด D2 ผ่านไปยังตัวต้านทาน RL หรือคือโหลดครับ และผ่านไดโอด D4 ไปครบวงจรที่ขั้วล่างของหม้อแปลง ขณะที่ในอีกครึ่งคลื่นถัดมาแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วบนของหม้อแปลงจะเป็นลบ ทำให้ไดโอด D1 และ D3 ได้รับการไบอัสตรงและนำกระแส กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอด D1 ผ่านไปยังตัวต้านทาน RL โหลด และผ่านไดโอด D3 ไปครบวงจรที่ขั้วล่างของหม้อแปลง

diode23

Wavesink Plus (Android)

Wavesink Plus (Android) (Trial/Paid)  Wavesink Plus Wavesink Plus is another Android based RTL-SDR receiver with a free trial and paid full version. Wavesinks main feature is that it is capable of decoding DAB+ and DRM+ digital radio signals. As well as the digital radio signals, it can...
Read more

CubicSDR

Studio1 (Windows) (Paid) Studio1 Studio1 is a non-free commercial SDR receiver with advanced DSP capabilities, and is claimed to have the lowest CPU usage of any general purpose SDR software. Studio1 supports the RTL-SDR through use of an ExtIO.dll module. Studio1’s claims that it...
Read more

GQRX

GQRX (Mac/Linux) (Free) GQRX GQRX is a free simple to use SDR receiver which runs on Linux and Mac systems. It is similar to SDR# in terms of features and simplicity of use. GQRX comes with a standard FFT spectrum and waterfall display and a number of common filter settings.  
Read more

Linrad

Linrad (Windows/Linux/Mac) (Free) (Related Post) Linrad Linrad is a free advanced SDR program with a steeper learning curve compared to most other SDR programs. Many users prefer to use Linrad as it can be set up to have a very high amount of information density on the screen and it also has...
Read more

SDR-RADIO.COM

SDR-RADIO.COM V2/V3 (Windows) (Free) SDR-RADIO.COM V2 SDR-RADIO.COM V2 and the newer V3 is a popular SDR program with many advanced features. As such is it a fair amount more difficult to learn and use compared to SDR# and HDSDR. Be sure you install version 2 and not V1.5 as only V2 has...
Read more

HDSDR

HDSDR (Windows) (Free) HDSDR HDSDR is based on the old WinRAD SDR program. HDSDR supports the RTL-SDR through use of an ExtIO.dll module. To install HDSDR, download the program from the link on the main HDSDR page, then to use the RTL-SDR you will need to download the ExtIO_RTL2832.dll file...
Read more

HDSDR + ExtIO_RTL2832.dll, ExtIO_LimeSDR.dll

วิธีใช้งานกับอุปกรณ์ RTL2832U และ LimeSDR. 1. แตกไฟล์ เปิดโปรแกรม HDSDR.exe ขึ้นมา จะมีกล่องโต้ตอบ ให้เลือกไฟล์ dll...
Read more

ไดรเวอร์ Zadig for RTL2832U

วิธีติดตั้ง 1. เปิด zadig.exe (Run As Administrator) 2. คลิก Option > List All Devices 3. เลือก Bulk-In, Interface (Interface0) จากนั้นคลิกที่ Replace Driver 4.คลิก Install this driver software...
Read more

Obitron 3.71 + DDE โปรแกรม ติดตามดาวเทียม ใช้ร่วมกับ SDRshap และ HDSDR

วิธี Config ให้ Obitron ลิ้งค์กับปลั๊กอิน Satellite Tracker ใน sdrsharp 1. เข้าไปที่ C:\Program files\Obitron\config 2. เปิดไฟล์ setup.cfg ด้วยโปรแกรม Notepad 3....
Read more

SDRSharp V.1.0.0.1361 +3 Plugins ยอดนิยม

Plugin -Frequency Scanner -Satellite Tracker (ใช้ร่วม MyDDE หรือ Obitron) -QPSK Demodulator ลิ้งค์โหลด จิ้มแรงๆ Password : www.nrs07.com สำหรับ Windows XP ให้ใช้ ลง .NET Framework 3.5 SP1...
Read more

สูตรสายอากาศ 245 - 247 MHz