แจ้งยุติการให้บริการ

 

ขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้ความสนใจมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยเว็บไซต์และผลงานไม่ได้รับผลตอบรับตามเป้าหมาย
"ศูนย์เตือนภัยนรสิงห์" จึงจำเป็นต้องยุติบทบาท การทำหน้าที่ เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกติดตามข่าวสาร จากแหล่งข่าวอื่นแทน ขออภัยในความไม่สะดวก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ส.อ.เอกลักษณ์ ล้ำเลิศ
ประธานศูนย์เตือนภัยนรสิงห์ เขตพื้นที่ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครฯ
ประธานศูนย์เตือนภัยนรสิงห์ เขตพื้นที่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครฯ